Nowy kurs w zakresie badań wizualnych rozpoczyna się 22 listopada br. Uczestnik szkolenia VT1+VT2 powinien w dniu rozpoczęcia szkolenia posiadać wymienione dok. (informacja VT), uprzejmie proszę o wydrukowanie, uzupełnienie dok. z zał. lub ze strony Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach wydrukować (linki poniżej): "WNIOSEK O WYDANIE/ ROZSZERZENIE CERTYFIKATU KOMPETENCJI PERSONELU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH" http://www.is.gliwice.pl/download/formularze/oferta_cert_wniosek_pbn_fp_46.pdf (aktualne wydanie 12 !!!) oraz zaświadczenie o teście widzenia, jest ono również dostępne na stronie IS http://www.is.gliwice.pl/download/formularze/oferta_cert_test_widzenia.pdf (aktualne dot. zap. z normą 9712); Miejsce szkolenia: Gdańsk ul. Budowlanych 42, Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gracjan Nowotarski Uczestnik szkolenia powinien w dniu rozpoczęcia szkolenia posiadać : wypełniony aktualny wniosek o wydanie certyfikatu (w załączeniu lub na str. IS ); wypełnione i potwierdzone aktualne zaświadczenie o badaniu wzroku (w załączeniu lub na str. IS); kserokopię dyplomu ukończenia szkoły lub uczelni; kserokopię świadectw ew. ukończenia szkoleń z zakresu badań nieniszczących, (jeżeli uczestniczył w tego rodzaju szkoleniach); 1 podpisane zdjęcie legitymacyjne; dowód pełnego opłacenia kosztów szkolenia. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt. Doradztwo i Technika Spawalnicza "BiST" 80-215 Gdańsk, ul. Wileńska 47 tel. 58 718 14 61 tel. 58 348 56 92 tel./fax. 58 340 37 04 kom. 502 666 327 e-mail: dits@wp.pl
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY CZŁONKOM WSPIERAJĄCYM DZIAŁALNOŚĆ SPAWALNIKÓW POMORZA
Tutaj wpisz swój tekst...INNYCH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Licznik gości

  • Odsłon łącznie: 0
PROSIMY O KONTAKT NA ADRES E-MAIL: info@spawalnicy.com